loading

Bu kabul edilen kullanım politikası, UTILEV web sitemize (bizim sitemiz) erişiminiz kapsamında sizin ve bizim aramızdaki koşulları oluşturur. Bu kabul edilen kullanım koşulları, sitemizdeki tüm kullanıcılara ve ziyaretçilere uygulanır.

Sitemizi kullanıyor olmanız, web sitesi kullanım koşullarımıza ek olarak kabul edilen kullanım koşullarında yer alan tüm politikaları kabul edip onlara uyacağınız anlamına gelir.

UTILEV, NACCO Materials Handling Limited ("biz veya bizim") tarafından yürütülen bir sitedir. 02636775 şirket numarası ile İngiltere ve Wales'de kayıtlı bulunmaktayız ve kayıtlı ofis ve ana ticaret adresimiz aşağıdadır:
Centennial House,
Building 4.5,
Frimley Business Park,
Frimley,
Surrey,
GU16 7SG,
United Kingdom

Yasaklanan kullanımlar

Sitemizi sadece yasal amaçlar altında kullanabilirsiniz. Şu koşullarda sitemizi kullanamazsınız:

 • Herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası uygun yasa veya yönetmelikleri çiğnediğinizde.
 • Yasa dışı ya da sahte veya yasadışı veya dolandırıcılık amaçları ve etkileri olması durumunda.
 • Bir şekilde zarar verme amaçlı veya reşit olmayanlara zarar verme teşebbüsünde bulunulduğunda.
 • İçerik standartlarımıza uygun olmayan herhangi bir materyalin gönderilmesi, bilerek alınması, karşıya yüklenmesi, indirilmesi, kullanılması veya tekrar kullanılması.
 • Herhangi bir istenmeyen veya yetkisiz reklam veya promosyon veya diğer benzeri istek (spam) içeren materyali herhangi bir şekilde iletmek veya temin etmek.
 • Herhangi bir bilgiyi kasıtlı olarak iletilmek; Trojan atları, solucanlar, zamanlama bombaları, klavye vuruşları, casus yazılım, reklam destekli bilgisayar yazılımı veya herhangi diğer zararlı programlar veya olumsuz herhangi bir bilgisayar yazılımının veya donanımının çalışmasını etkilemek için tasarlanmış benzeri bilgisayar kodları içeren herhangi bir materyalin gönderilmesi veya karşıya yüklenmesi.

Ayrıca şunları kabul edersiniz:

 • Web sitesi kullanım koşulları hükümlerimize aykırı şekilde sitemizin herhangi bir parçasını yeniden oluşturmamak, çoğaltmamak, kopyalamamak veya satmamak.
 • Yetkisiz şekilde erişim yapmamak, müdahale etmemek, zarar vermemek veya bozmamak için:
 • sitemizin herhangi bir parçası;
 • sitemizin saklandığı herhangi bir ekipman veya ağ;
 • sitemizin sunumunda kullanılan herhangi bir yazılım; veya
 • bize ait olan veya üçüncü kişilerce kullanılan herhangi bir ekipman, ağ veya yazılım.

İnteraktif hizmetler

 • Sitemizde zaman zaman sınırsız içerikte interaktif hizmetler sağlayabiliriz:
 • Sohbet odaları.
 • Bülten tahtaları.

İnteraktif hizmetleri sağladığımız herhangi bir yerde, operatör tarafından kontrol edilmesi veya herhangi bir operatör kontrolü kullanılması şartıyla (insan veya makine olması dahil) teklif edilen hizmetler hakkında size açık bilgiler sağlayacağız.

Müşterilerim sitemizde sağlanan herhangi bir interaktif hizmeti kullanırken, üçüncü kişiler tarafından kullanıcılara yönelik olası riskleri engellemek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve her durumda bu riskler ışığında ilgili hizmetin operatör yönetimiyle (kullanılan operatör kontrolünün türüne bağlı olarak) kullanılmasının uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Bununla birlikte, sitemizde sağladığımız herhangi bir interaktif hizmeti denetleme, izleme veya yönetme yükümlülüğümüz bulunmamaktadır ve servisin operatör tarafından kullanılıp kullanılmadığına bakmaksızın, bir kullanıcı tarafından içeriği standartlara aykırı olan herhangi bir interaktif hizmetin kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp veya zarardan dolayı açık şekilde kendimizi muaf tutarız.

İnteraktif bir hizmeti yönettiğimiz yerlerde, bir endişe ya da zorluk ortaya çıkması durumunda normal olarak moderatörle iletişim yoluyla size yardım sağlarız.

İçerik standartları

Bu içerik standartları, sitemize ve herhangi bir bağlı interaktif hizmetlere katkıda bulunduğunuz (katkılar) herhangi veya tüm materyale uygulanır.

Aşağıdaki standartlara kendi isteğinizle ve harfiyen uymalısınız. Standartlar katkının her parçasına olduğu gibi onun bütününe de uygulanır.

Katkılar şu şekilde olmalıdır:

 • Doğru olmalıdır (gerçekleri ifade ettiği yerde).
 • Gerçek şekilde ele alınmalıdır (seçenekleri ifade ettiği yerde).
 • BK'daki veya yayınladığı herhangi bir ülkedeki mevcut yasalarla uyumlu olmalıdır

Katkılar şu şekilde olmamalıdır:

 • Herhangi bir kişiyi lekeleyen herhangi bir materyal içeren.
 • Mühtehcen, saldırgan, nefret dolu veya tahrik edici herhangi bir materyal içeren.
 • Açık cinsellik içeren materyale teşvik eden.
 • Suça teşvik eden.
 • Irk, cinsiyet, din, milliyet, sakatlık, cinsel yönelim ya da yaş temelli ayrımcılığa teşvik eden.
 • Herhangi diğer bir kişinin herhangi bir telif hakkını, veritabanı haklarını veya ticari markasını ihlal etmek.
 • Herhangi bir kişi aldatmaya olasılığı.
 • Sözleşme görevi veya itimat görevi gibi üçüncü kişilere ait olan herhangi bir yasal görevin ihlal edilmesi.
 • Herhangi yasal olmayan bir etkinliğe teşvik eden.
 • Tehdit, kötüye kullanım ya da bir başkasının gizliliğine saldırı, veya sinirini bozmak, rahatsız etmek, veya gereksiz yere endişe yaratmak.
 • Diğer herhangi bir kişiyi olası şekilde taciz etmek, üzmek, utandırmak, telaşa sokmak veya sinirlendirmek.
 • Herhangi bir kişiyi taklit etmek için kullanmak ya da herhangi bir kişiye kimliğinizi veya bağlılığınızı yanlış tanıtmak.
 • Aslı olmadan bizim tarafımızdan herhangi bir şeyin gerçekleştirildiği izlenimini vermek.
 • Bu telif hakkı ihlali veya bilgisayarın yanlış kullanımı (sadece örnek olarak) gibi yasadışı hareketi savunmak, ona teşvik etmek veya yardımcı olmak.

Geçici olarak durdurma ve sonlandırma

Sitemizi kullanırken bu mevcut kullanım politikasında ihlal olup olmadığını kendi takdirimize bağlı olarak belirleyeceğiz. Bu politikada herhangi bir ihlal meydana geldiğinde, uygun gördüğümüz bu tür eylemler gerçekleştirebiliriz.

Bu kabul edilen kullanım politikası uyulmaması, sitemize kullanmanıza izin verilen koşullar üzerinde bir malzeme ihlali oluşturur ve aşağıdaki eylemlerin hepsini veya bir kısmını gerçekleştirmemize neden olur:

 • Sitemizi kullanma hakkının hemen, geçici veya kalıcı olarak geri çekilmesi.
 • Sitemizde sizin tarafınızdan yayınlanan veya karşıya yüklenen herhangi bir materyalin hemen, geçici veya kalıcı olarak kaldırılması.
 • Sizin için bir uyarı bildirimi.
 • İhlalden kaynaklanan, bir tazminat olarak tüm masrafların geri ödenmesine ilişkin (dahil fakat sınırlandırılmamış şekilde, makul idari ve yasal giderler) size karşı yasal takip.
 • Size karşı daha fazla yasal işlem.
 • Mantıklı olarak gerekli gördüğümüzde, ilgili emniyet makamları için bilgilerin ifşa edilmesi.

Bu kabul edilen kullanım politikası ihlallerine karşı alınan eylemler için sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu politikada açıklanan yanıtlar sınırlı değildir ve uygun gördüğümüz herhangi bir diğer işlem de gerçekleştirebiliriz.

Kabul edilen kullanım politikasında yapılan değişiklikler

Herhangi bir zamanda bu sayfada değişiklik yaparak bu kabul edilen kullanım politikasını değiştirilebiliriz. Yasal şekilde size bağlayıcı olarak, yaptığımız değişiklikleri dikkate almak için sayfayı zaman zaman kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu uygulanabilir kullanım politikasında yer alan hükümlerinin bazıları ayrıca hükümler veya sitemizde başka bir yerde yayınlanan duyurular tarafından geçersiz kılınabilir.